Nieuws

Jaarprogramma 2019

1 februari
- ALV
26 februari 
- Activiteit met Japie
15 maart 
- Thema avond
10 mei - 25 jarig bestaan VSI/e
x juni - BBQ faculteit ST
30 augustus - BBQ VSI 2019
19 september  - Fietstocht Maastricht-Eindhoven Japie
20 november
- Loopbaanavond


English below (click 'Lees meer')

Lees meer

First newsletter has been sent!

The board is trying something new, we are sending a half yearly newsletter. The first one is in your mailbox! Have fun reading it.


The VSI/e board

Lees meer

Agenda