Nieuws

Jaaprogramma 2017

7 februari           ALV 2017

21 maart            Kledingworkshop met MyST

22 maart            Activiteit met Japie

08 juni               BBQ Faculteit TU/e ST (Alumni zijn welkom)

25 augustus        BBQ met partner in het Academisch genootschap

21 september      Fietstocht Japie

24 oktober           Thema-avond georganiseerd door Plus-cie

15 november        Loopbaanavond Agenda