Nieuws

Programma VSI/e 2017

17 februari         ALV 2017

21 maart Kleding workshop met MyST

22 maart Activiteit met Japie

08 juni               BBQ Faculteit TU/e ST (Alumni zijn welkom)

25 augustus BBQ met partner

september Fietstocht Japie

oktober Inhoudelijke bijeenkomst door Plus-cie

november     Loopbaanavond Agenda