Nieuws

Jaarprogramma 2019

1 februari
- ALV
26 februari 
- Activiteit met Japie
15 maart 
- Thema avond
10 mei - 25 jarig bestaan VSI/e
x juni - BBQ faculteit ST
30 augustus - BBQ VSI 2019
19 september  - Fietstocht Maastricht-Eindhoven Japie
20 november
- Loopbaanavond


English below (click 'Lees meer')

Februari 1st
- GMM
February 26th
- Activitity with Japie
March 15th
- Mini symposium
May 10th - 25th Birthday VSI/e
June x - BBQ faculty ST
August 30th - BBQ VSI 2019
September 19th - Cycling with Japie
November 20th
- Career evening



Agenda