Activiteiten

Career Evening 2018

Loopbaanavond 2018 (English text below lees meer)

Een goede traditie zetten we voort door op woensdag 21november in samenwerking met Japie een loopbaanavond te organiseren bij onze faculteit. Drie sprekers vertellen over hun loopbaan vanaf het einde van hun studie tot heden. Zodra meer bekend is over de sprekers volgt hieronder meer informatie.

Een leuke gelegenheid om oud-studiegenoten weer eens te zien en te horen hoe het andere chemisch technologen vergaat. Daarnaast zijn ook huidige studenten aanwezig. Benieuwd naar de loopbaanverhalen, anekdotes van 'vroeger' en de (on)mogelijkheden van loopbaanplanning meld je dan direct aan.

We zoeken nog een spreker voor dit jaar, maar je kunt je ook voor volgend jaar vast aanmelden als spreker.

18.00u Ontvangst met buffet in Pantry van de faculteit

19.15u Presentatie sprekers in de grote collegezaal STC 0.01:

21.00u Naborrelen in de F.O.R.T. until 22.30u

In verband met het te bestellen buffet verzoeken wij onze leden zich voor vrijdag 16 november aan te melden via de VSI/e-website bij "inschrijven". Als u geen bevestigingsmail krijgt, no worry, je bent gewoon ingeschreven.

Buitengewone leden en studenten kunnen zich aanmelden via de website van studievereniging Jan Pieter Minckelers: https://www.tsvjapie.nl/


English:

We are continuing a good tradition by organizing in cooperation with Japie on Wednesday evening November, 21st a career event at our faculty. Three speakers will talk about their career from the end of their study until today.

A nice opportunity for Alumni to see each other once again andlearn how the other chemical technologists have been doing. Also our current master students will be present.

Curious about the career stories and the (im)possibilities of career planning sign up immediatly .

We are still looking for a speaker for this year, but you can also already sign up for next year as a speaker.

6.00 pm Reception with buffet in Pantry of the Faculty

7.15 pm Presentation spreakers in lecture room STC 0.01:

9.00 pm Drinks in the ForT until 10.30 pm

To order the right amount of food for the buffet we ask you to sign up before Friday November, 16th via the VSI/e-website via inschrijven button.

Extraordinary members and students can register via the website of study association Jan Pieter Minckelers: https://www.tsvjapie.nl.

Inschrijven Terug

Agenda