Vereniging van Scheikundig Ingenieurs Eindhoven


A new website is launched:

www.vsi-eindhoven.nlThis website, vsi.chem.tue.nl, will no longer be up-to-date or used for subscription for activities.


De VSI/e is de alumnivereniging voor afgestudeerden van de Faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en telt op dit moment circa 600 leden. De VSI/e is op 10 mei 1994 officieel opgericht.

De belangrijkste doelstelling van onze vereniging is het bevorderen van de onderlinge contacten tussen Eindhovense ingenieurs en het levendig houden van de band tussen afgestudeerden, de TU/e en de faculteit. De waarde van dit netwerk voor VSI/e leden is groot, zowel voor het leggen van professionele als sociale contacten.

Leden van de vereniging worden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de faculteit en in staat gesteld om elkaar bijvoorbeeld tijdens een re√ľnie, lezing of algemene ledenvergadering weer eens ontmoeten. De VSI/e vertegenwoordigt Eindhovense technologen zowel binnen als buiten de TU/e.

Als er verder nog vragen zijn of u wilt lid worden van de VSI/e, meldt u dan hier aan. De jaarlijkse contributie bedraagt 11 euro. Geef vooral uw adreswijzigingen door via http://alumninet.tue.nl/. Het slagen van het netwerk is afhankelijk van uw medewerking!

Ons privacy beleid vindt u hier.


The association of chemical engineers Eindhoven (VSI/e) was founded in 1994, and counts at the moment approximately 600 members. Our most important goal is to enhance the network between engineers from Eindhoven and to connect the graduates with the TU/e and chemical faculty. The value of this network for our members is big, both in a professional as a personal sense. Members of our association are informed about the ins and outs of our faculty and they can meet each other during for example a reunion, lectures, or our general meeting. The VSI/e represents chemical engineers from Eindhoven inside and outside the TU/e.

If there are any further questions or if you want to become a member of the VSI/e, please subscribe here.

For our privacy statement in Dutch, click here

Agenda